Skip to main content
OM: 031204 | 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. | Tel.: +36 (52) 229-368 | Fax: +36 (52) 561-165
Iskolai levelező rendszer Elektronikus Napló Bocskai István Gimnázium Facebook oldala Nemdohányzó honlap - www.dohányzás.hu Akadálymentes változat
Sign In
Audiovizuális emlékgyűjtésSajtóközlemény

Szöveg: Velünk élő történelem,
a hajdúság tanúi 1939-1990
 
A Bocskai István Gimnáziumban mindig is fontosnak tartották a helytörténet feldolgozását. 2009-ben ezért döntöttek úgy, hogy csatlakoznak az audiovizuális emlékgyűjtés projekthez. A TÁMOP 3.2.9/B-08/2-2009-0040 kódszámú pályázat keretében a gimnázium 5.046.747 Ft támogatásban részesült. A projekt lehetővé tette, hogy szemtanúk, résztvevők, túlélők elbeszélései, történetei rögzítésre kerüljenek. A közelmúlt történeti eseményeinek feltárására és bemutatására a korszerű szakmai módszerek és informatikai eszközök új utakat nyitottak, a hagyományos és új típusú dokumentumok és tartalmak digitalizált, multimédiás prezentációja pedig képes megszólítani a középiskolás korosztályt. Ezzel a projekttel a történelemoktatás módszertanának gazdagítására is mód nyílik.
A Bocskai István Gimnázium 28 tanulója 29 életinterjút készített. A diákok összesen több mint 60 óra videóanyagot rögzítettek és dolgoztak fel Tóth Júlia és Magi Csaba szaktanárok vezetésével. Főleg a város és a hajdúság történelmi eseményeit dokumentálták. Az interjúk révén a diákok számára emberközelibbé vált a XX. század 1939 és 1990 közötti időszakát magába foglaló történelme. Az így elkészített interjúkat forrásanyagként használják majd fel az oktatásban. A filmek awww.emlekpontok.hu weboldalon tekinthetők meg.
 
http://bighb.sulinet.hu/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=331

Böszörményi interjúk az emlekpontok.hu-n

Szöveg: www.emlekpontok.hu
 

Mentori látogatás

Szöveg: 2010. november 11-én Mentori látogatás volt iskolánkban. Kovács Árpád mentor megismerkedett a projektben résztvevő kollégákkal, az iskola vezetésével. Beszélgetett a programben résztevő diákok egy csoportjával. Bele tekintett az elkészült riportokba is.

Sajtóközlemény (TÁMOP-3.2.9/B projekt)

Szöveg:  
„Velünk élő történelmünk, a hajdúság tanúi 1939-1990.”
 
A Bocskai István Gimnázium sikeresen pályázott a TÁMOP – 3.2.9/B-08/2 kódszámú Audiovizuális emlékgyűjtés című pályázaton, így EU támogatás segítségével válik lehetővé a közelmúlt történelmének feldolgozása.
A TÁMOP-3.2.9/B „Audiovizuális emlékgyűjtés” című konstrukció célja a szociális és állampolgári kompetenciák megerősítése, a demokráciára és a toleranciára nevelés fejlesztése.
A közelmúlt történeti eseményeinek feltárására és bemutatására a korszerű szakmai módszerek és informatikai eszközök új utakat nyitottak, a hagyományos és új típusú dokumentumok és tartalmak digitalizált, multimédiás prezentációja pedig képes megszólítani a középiskolás korosztályt.
A projektben iskolánk tanárai, Tóth Júlia és Magi Csaba kollégák vesznek részt. Az ő irányításukkal készülnek fel azok a diákok, akik életútinterjúk segítségével dolgozzák fel szűkebb hazájuk történelmét. Az így elkészített 25 interjút oktatási segédanyagként használjuk majd fel a középiskolai történelemoktatásban.
A Bocskai István Gimnáziumban mindig is fontosnak tartottuk a helytörténet feldolgozását. Ezzel a projekttel a középiskolai történelemoktatás módszertanának gazdagítására nyílik mód.
A projektet Az Európai Unió és a Magyar Állam 5.046.767 Ft-tal támogatja.
 (C) 2012 Bocskai István Gimnázium 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. | Tel.: +36 (52) 229-368 | e-mail: big@bighb.hu